Ugradnja monitoring sistema.

Ugradnja monitoring sistema.

Monitoring služi kao sredstvo za identifikaciju i praćenje uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Podaci prikupljeni tokom procesa monitoringa pomažu donošenje naucno zasnovanih odluka i koriste se za procenu efektivnosti mera za upravljanje rizikom uključujući regulative. Programe monitoringa primenjujemo na postrojenjima za upravljanje PCB otpada. Uzorkovanje, analiza i monitoring sprovode se na isti način svaki put po planiranoj dinamici od strane obučenih profesionalaca u skaldu sa dobro osmišljenim planom i korišćenjem medjunarodno prihvaćenih i nacionalno odobrenih metoda.