O nama

O nama

Eco-Sist d.o.o. čini jednu od karika u lancu procesa reciklaže i uništavanja industrijskog i opasnog otpada, imajući u vidu da, pored svojih dobrih namena PCB jedinjenja karakteriše i izuzetna toksičnost što ga svrstava u grupu izuzetno opasnih i štetnih materija. PCB jedinjenja imaju sve karakteristike opasnog otpada u koji se ubrajaju ne samo zbog svoje toksičnosti, već i kancerogenosti, teratogenosti i mutagenosti, odnosno biohazardnih karakteristika i kao takav negativno utiče na zdravlje ljudi i biosistema i predstavlja naglašeni rizik zagađenja životne sredine, vode, vazduha i zemljišta. Neadekvatno i rizično postupanje, kao i upravljanje otpadom predstavlja jedan od najvećih problema u oblasti zaštite životne sredine. Prema Bazelskoj konvenicji polihlorovani bifenili (Y10, Y45) pripadaju kategoriji opasnih otpadnih materija i podležu posebnom postupku karakaterizacije i propisanim načinom upravljanja njihovim tokovima od nastanka, transporta, prerade, do konačnog uništenja

Eco Sist d.o.o. se bavi zaštitom i očuvanjem biodiverziteta, pre svega kroz usluge izrade studija i ispitivanja uticaja elektroenergetskih objekata na biljni i životinjski svet, odnosno njihov uticaj na smrtnost ptica selica usled strujnog udara, imajući u vidu da od početka procesa globalne elektrifikacije, elektripčni stubovi, žice i objekti za transformaciju napona su nezamenjivi strukturni element staništa ptica. Ogroman broj vrsta ih koristi za zadržavanje, osmatranje okoline u svrhu lova, gnežđenje i odmor. U nekim slučajevima, u obešumljenim ravničarskim staništima, to su jedini istaknuti elementi na koje ptice sleću. Ukoliko one svojim telom dodirnu elemente različitih naponskih nivoa, dolazi do neizbežne elektrokucije, odnosno uginjavanja ili teškog ranjavanja.