POLITIKA KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

POLITIKA KVALITETA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU I BEZBEDNOSTI INFORMACIJA

ECO SIST d.o.o. će svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasnivati na kvalitetu proizvoda i usluga, zaštiti životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu i bezbednosti informacija, ispunjavanjem zahteva međunarodnih standarda.

Vrhunski kvalitet, zaštita i bezbednost je odlika svih naših aktivnosti.

Principi ove politike su:
• Potpuna primena zakonskih propisa, uredbi i normativa iz delatnosti tretmana otpada, zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu i bezbednosti informacija.
• Planiranje svih aktivnosti sa ciljem da kvalitet i zaštita budu osnova našeg prepoznatljivog stila rada i bezbednosti informacija.
• Realizacija poslovnih i proizvodnih aktivnosti uz potpunu primenu ove politike, realizaciju postavljenih ciljeva kvaliteta, zaštite i bezbednosti, po procedurama i uputstvima integrisanog sistema upravljanja.
• Stalno unapređenje organizacione efikasnosti zasnovano na odgovornosti svih funkcija i svakog zaposlenog u njima, za poslove koje obavljaju, bez mogućnosti prenošenja te odgovornosti na drugog.
• Kvalitet usluga koji u potpunosti ispunjava ugovorene zahteve korisnika.
• Zaštita životne sredine kroz očuvanje okoline poslovnog prostora.
• Zaštita zdravlja i bezbednosti na radu kroz primenu svih mera i sredstava neposredne zaštite zaposlenih i prisutnih u našem radnom ambijentu.
• Puna podrška i pun doprinos saradnji sa okruženjem i lokalnom samoupravom u cilju unapređenja zaštite životne sredine.
• Stalna obuka i usavršavanje svih zaposlenih u cilju dostizanja nove kulture kvaliteta i svesti o značaju očuvanja životne sredine i zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu.
• Motivacija svih zaposlenih da ostvaruju saradnju, poverenje i pripadnost ECO SIST d.o.o., sa ciljem aktiviranja svojih stvaralačkih potencijala.
• Potpuno informisanje zaposlenih, stanovništva iz okruženja i državne zajednice o našim ciljevima, planovima i neposrednim aktivnostima.
• Unapređenje kvaliteta isporučioca uspostavljanjem partnerskih odnosa sa njima. • Stalno poboljšanje ukupnih rezultata poslovanja smanjenjem troškova rada uz povećanje kvaliteta i zaštite.
Navedene ciljeve ECO SIST d.o.o. će ostvariti doslednom primenom i održavanjem integrisanog sistema obezbeđenja kvaliteta, zaštite i bezbednosti u skladu sa međunarodnim standardima: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 27001:2014. Kroz nastojanje da svoj posao urade dobro prvi put, na vreme i svaki put, svi zaposleni u ECO SIST d.o.o. davaće svoj doprinos sprovođenju ove politike